Honey Strawberry Mix Latte

ハニーイチゴミックスラテ

Honey Strawberry Mix Latte ¥580